nuslėgti

nuslė̃gti, nùslegia, nùslėgė tr. NdŽ, 1, nuslė́gti K, Š, NdŽ, 1 1. J, nuspausti svoriu, prispausti: Pirma šiaudus ant tų linų užkrato, pasku deda lentas, nùslegia, ka būt apsemti vandeniu Ps. Kad skrynalė yra pilna, gal ją nuslėgti, idant [tabokų] popužai didesniai susiglaustų S.Dauk. Sūrį nuslėgiau ir palikau Rm. | refl.: Jis ilgai besėdėdamas nusìslėgė (nuvargo, nusisėdėjo) Lg. An vieno šono nusìslėgė! Lp.1 apkrauti kuo sunkiu: Grįžo numon Keistutas kaip liūtas su pulkais, gėrybėmis nuslėgtas S.Dauk. 2. 1 negyvai nuspausti: Vakar vieną žmogų nùslėgė griuvusi siena NdŽ. Kaipgi tavęs tas akminas nenuslė́gė? BM260(Grz). Žvėris virsdamas užgulė jį patį ir nuslėgė S.Stan. | Gal tavi krau[ja]s nuslėgti P. 3. nuvarginti kuo sunkiu: Šitas paltynas nuslė́gė pečius Klt. 4. refl. išbūti reikiamą laiką paslėgtam: Jau sūris nusislė́gė Pd. 5. prk. apsunkinti, nuvarginti: Tokia iš sykio mokiniams uždedama našta nuslegia jų protą, dvasią ir sveikatą . Nusigandusiosios širdys nusiminimu nuslėgtos būtų MT87. 6. prk. nuslopinti, numalšinti: Maištą nuslė́gti nutildyti KII275. Ievutė vis nesirodė, ir Petras nebežinojo, kaip nuslėgti ilgesį . Mūsij tu rūpesčius nuslėk ir geidulius marinki PG. Kuo gi nuslėgs žemuosius savo geidulius? TS1901,11-12. 7. prk. apkaltinti: Įvesti esme, kad mus nuslėgtų ir užpultų and mūsų Ch1Moz43,18. \ slėgti; antslėgti; apslėgti; atslėgti; įslėgti; išslėgti; nuslėgti; paslėgti; praslėgti; prislėgti; suslėgti; užslėgti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nuslėgti — nuslė̃gti vksm. Tur̃tai nùslėgė sąžinę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antslėgti — (ž.) tr. 1. užversti, užspausti: Medžius papjaustė teip, jog visu mažiausiu užgavimu Lietuvos karius, keliu eitančius, antslėgtum S.Dauk. 2. padėti ilgesniam laikymui, iš viršaus prispaudžiant: Sausas grybàs su bulbėms ančslėga, ka negestų Užv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apslėgti — apslė̃gti, àpslegia, àpslėgė tr., apslėgti Š, NdŽ 1. R, N, M, L ištisai prispausti iš viršaus: Linus markoj akmenimis apslėgti K. Neapìslėgiau gerai linų, ir išnešiojo vilnys Ds. Su sluogais àpslėgiau kopūstus kubile J. O kad jį diegliai:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atslėgti — atslė̃gti, àtslegia, àtslėgė tr., atslėgti Rtr 1. nuimti svorį: Atslėk apvynius, t. y. slėgtuvus, sluogus nudenk J. 2. neutralizuoti, panaikinti spaudimą: Tokia pat jėga atslėgia kūną iš vidaus Š. 3. RtŽ įvarginti spaudžiant: Šilta, kailiniai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgulinėti — 1. intr. kurį laiką gulinėti: Paliūtėj visą dieną teip ir išgulinėjom, nieko nepadarę Ds. 2. tr. vietomis ar ko nors daug išgulėti, nuslėgti: Kiškiai išgulinė[ja] javus Vvr. gulinėti; išgulinėti; pagulinėti; pragulinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išslėgti — išslė̃gti, ìšslegia, ìšslėgė tr., išslėgti Rtr. 1. Q59, N išspausti, išstumti savo svoriu, įduobti: Prikroviau daug akmenų ratuos, net dugną išslėgė Ds. Kitokio pavidalo ežerai telkšo daubose, išslėgtose ledyno liežuvių rš. 2. spaudžiant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuguldyti — tr. 1. paguldyti į lovą, nakvynę duoti: Jiems valgį patiekė ir nuguldė M.Valanč. Vaikų nenuguldžiusi, auklė negali pati gulti Žeml. 2. apdėti, nukloti: Nuguldėm visą lauką rugių pėdais Ėr. Tę nuguldė kalnužėlį juodųjų plintelių JD1071. 3. prk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugulti — nugul̃ti, nùgula, nùgulė 1. intr. atsigulti: Ans jau nùgulė, nežadink J. Svečiai, kol nugul̃s, šnarės po virkščias J. Soda nugùlusi jau buvo, kad grįžom Šts. Tiek skauda tą petį – niekaip negali nugul̃ti Kdl. Net nùgulė iš juoko Rod. Juokės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugulėti — nugulėti, nùguli (nugùli), ėjo 1. intr. galėti gulėti: Kaip tu ir nugulì, kai visi dirba?! Slm. Atsibodo jam ta naktis, nebegali nugulėt ir laukia dienos BM128. Iš degmaties nenuguli, bėga iš patalo Rod. 2. intr. truputį pagulėti: Kad katras… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugūrėti — tr. nuslėgti, nuspausti: Rūbai pečius nugūrėjo per paliūtę Ds. gūrėti; išgūrėti; nugūrėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.